Workshops

Hieronder vind je een opsomming van de workshops die gevolgd kunnen worden. Bij de agenda kun je terugvinden wanneer en waar deze gegeven worden.
Wanneer je ABC-Trainer wilt worden kijk dan bij opleiding.

ABC Kennismaking workshops

ABC-Training Basis
Voor wie wil weten wat ABC-trainen inhoudt en wil ervaren wat er aan resultaat te boeken is. In deze workshop wordt de basis uitgelegd en starten we met de mix van ingrediënten die de ABC die nodig is voor meer wisselwerking tussen jou en je hond en hoe je vanuit aandacht de geboden uitdagingen kunt nemen. We gaan stap voor stap door het proces heen.

ABC-Training Vervolg
Je hebt de Basis workshop gevolgd en wilt de mogelijkheden verder wil ondervinden.

Verdieping workshops

Je bent na het volgen van de basis en de vervolg workshop, enthousiast bent geworden door de methodiek van het ABC-Trainen en je wilt meer weten over waarom dit werkt, dan zijn er drie verdieping workshops ontwikkelt, waarin de letters A,B en C per workshop worden uitgelicht. Zowel theorie als praktijk worden dieper belicht en uitgewerkt in een waarom en waarvoor en het beoogde- en te behalen effect hiervan.
We beginnen met Aandacht, simpelweg omdat zonder aandacht er geen communicatie kan zijn! Vervolgens Bewustwording en als laatste de Communicatie. De diverse onderdelen zullen ook in de andere workshops heen naar voren komen, gewoon, omdat ze ook niet los van elkaar kunnen bestaan.

ABC-Training Aandacht
Zonder aandacht geen rust en geen effectief leren, daarom is dit eigenlijk het belangrijkste onderdeel van bewuste communicatie. Maar dan zonder – of minimale – tekst en volledige concentratie op wat de begeleider doet, wil en vraagt. Met een hond die met plezier zal gaan opletten op wat je doet!
Uiteraard neemt het oefenen van de vaardigheden en -situaties een belangrijke plaats in tijdens de workshop.

ABC-Training Bewustwording

Wanneer je bewust bent van wat je doet en weet waar je vaardigheden liggen, dan gaat leren heel snel. Bewustwording van jouw lichaam, het lichaam van je hond en wat de wisselwerking is.
Oefeningen gericht op bewustwording nemen een belangrijke plaats is tijdens deze workshop. Niet alleen voor je hond, maar zeker ook voor wat jij doet.

ABC-Training Communicatie

Communicatie is een essentieel onderdeel van wederzijds begrip tussen mens en hond. Zonder communicatie kun je elkaar immers niets vertellen. Mensen hebben gesproken taal, maar communicatie blijft – ondanks die mogelijkheid – nog altijd ongelooflijk ingewikkeld. Honden hebben deze taal niet. Voor hun is lichaamstaal de belangrijkste manier van communiceren.
Lichaamstaal is een taal die door houding, uitdrukking, uitstraling, beweging, positie en met impact te maken heeft en die in belangrijke mate boodschappen kan overbrengen zonder ook maar een woord te hoeven spreken. Zowel mens als hond spreken met lichaamstaal, mens en hond bezitten ook veel dezelfde lichaamssignalen, al zijn wij mensen vaak onvoldoende bewust van wat we met ons lichaam vertellen. Wanneer we hier gebruik van kunnen maken zijn we veel duidelijker naar onze hond, maar we moeten natuurlijk wel weten wát we vertellen en ook leren wat onze taal voor effect heeft op onze hond.
Weten wat de ander je probeert te vertellen is, in de omgang met elkaar, heel belangrijk. Het proberen naar elkaar te “luisteren” en op de juiste wijze gebruik maken van lichaamstaal leidt tot wederzijds begrip, dat weer de basis vormt voor een band van vriendschap en vertrouwen.
Daarnaast is het belangrijk dat we de hond leren dat samenwerken leuk is, de aandacht op ons te richten leuk is. Wanneer we de hond leren om naar ons te kijken en we onze lichaamstaal inzetten om de hond iets uit te leggen ontstaat er een prachtig samenspel. Leren is nog nooit zo gemakkelijk en leuk geweest.
Naast het gebruik van lichaamstaal maken we tijdens de training ook gebruik van onze stem, dit om de hond extra houvast te geven in de weg naar samenwerking.

ABC Specials

ABC in Beweging Basis
De ABC in Beweging is gericht op het verbeteren van focus voor jou vanuit, zoals de naam al aangeeft, in beweging. Door te werken, vanuit de ABC aan focus en rust is het volg werk verbeterend. De hond zal niet alleen met meer aandacht voor jou gaan volgen, maar het leuk ook gaan vinden om samen met jou in beweging te zijn.
Ik leer j0u hoe jou hoe jij je hond op een eenvoudige manier kunt leren dat jou te volgen en aandacht te hebben voor jouw aanwijzingen zowel leuk als ontspannend is. Hierdoor zal je hond zich graag op jou en je aanwijzingen richten. Wat maakt dat zowel aandacht hebben voor jou en je volgen een leuke manier van samenspelen wordt.

ABC in Beweging Vervolg

Vanuit de basis die gelegd is in de Basis workshop, richten we ons nu op het van je af en voor je uitwerken met diverse toestellen waarbij de aandacht blijft liggen op focus en samenwerken. Het jou letterlijk en figuurlijk blijven volgen vanuit jouw lichaamstaal.

ABC BOS (Bewust Ontspannen Samenzijn)
Deze workshop is erop gericht om jou bewust te maken van het gedrag van jou, je hond en de wisselwerking met jou en de omgeving.
Daarnaast zullen er handvatten gegeven worden hoe je samen ontspannen samen kunt zijn.
In deze workshops komen diverse onderdelen aan bod zoals lichaamsbewustwording van jou en je hond, hoe je je hond kunt managen en veiligheid kunt bieden, je krijgt tips wat je kunt met de signalen die je hond laat zien, onderzoeken wat voor jou en je hond de beste insteek is om met moeilijke situaties om te gaan en natuurlijk zijn er ook tips hoe je meer plezier uit de wandeling kunt halen