Voorwaarden

Voorwaarden voor inschrijven:

  • Workshops gaan definitief door bij deelname van 6 combinaties. Het maximum aantal deelnemers met hond is 6-8 (verschilt per workshop).
  • Binnen 2 weken na ontvangst van de inschrijvingsbevestiging dient het totale workshopbedrag te zijn voldaan onder vermelding van je naam + datum workshop.
  • Inschrijven verplicht tot betalen. Indien de betaling 2 weken na de inschrijvingsbevestiging nog niet is ontvangen, behoudt Hermina Stout zich het recht voor om de gereserveerde plaats weer vrij te geven.
  • Afmelden kan uitsluitend per e-mail en is kosteloos tot 3 weken van tevoren, bij afmelding vanaf 3 weken van tevoren vindt 50% restitutie plaats, bij afmelding vanaf 1 week van tevoren vervalt het recht op restitutie.
  • Hermina Stout behoudt zich te allen tijde het recht voor om een workshop niet door te laten gaan (bij ziekte/persoonlijke omstandigheden). In dat geval wordt er in overleg naar een andere datum gezocht of wordt het betaalde bedrag gerestitueerd.
  • Deelname aan de workshop(s) is op eigen risico.