Achtergrond

De ABC-Training is ontstaan vanuit de wens van Hermina Stout om cursisten een training te bieden waarin het niet alleen leerzaam maar ook leuk is om zowel vaardigheden te oefenen zoals ook leren kijken naar de hond. Het leren kijken naar de hond en te leren herkennen hoe hij zich gedraagt en hoe dit in te zetten is om zowel samen te werken als de verstandhouding te verbeteren.

De ABC-Training is een functionele training, het is gericht op de interactie tussen de begeleider en de hond. Enerzijds ontwikkelt om de vaardigheden te oefenen die je al begeleider/opvoeder/trainer van je hond nodig hebt, als ook inzicht te geven in wie de hond is en wat hem bezighoudt door te leren observeren. Anderzijds ontwikkelt voor je hond om te laten ervaren dat het fijn is om met je in verbinding te staan. Dit gebeurd doordat jij hem zo nodig uit het spanningsveld houdt en hem helpt met voor de hond verstandige (ontspannen) keuzes. Je hond beter begrijpen en je hond zich begrepen te voelen, maar dat je daardoor dichter bij elkaar kunt komen en echt te gaan samenwerken. De training is gericht op respect, begrip en invoelingsvermogen.

In de training wordt gebruik gemaakt van eenvoudige attributen die helpen om het leer proces van zowel hond als eigenaar te leren kennen en te sturen. Het herkennen van gedragspatronen en hierop te anticiperen maakt het mogelijk om eventuele angsten of blokkades waar te nemen en hierop in te spelen. Deze kunnen vervolgens te gaan beheersen of overwinnen.

De training richt zich op een aantal basisprincipes. Aandacht, Bewustwording en Communicatie. Het werken vanuit respect, vertrouwen en veiligheid op alle vlakken, maakt dat er meer ontspanning komt en werken we aan een meer evenwichtigere hond, die leren (weer) leuk gaat vinden en samen iets wil ondernemen. Zo ontstaat er een bereidwillige samenwerking.