Welkom op de website van Hermina Stout’s ABC-Training

De training richt zich op het verbeteren van de communicatie tussen jou en je hond. Hierdoor zal niet alleen jullie relatie verbeteren, maar zal je hond ook met meer plezier naar je willen luisteren. Tevens versterkt het de focus en zelfcontrole van zowel jou als je hond. Hierdoor wordt het veel gemakkelijker om je hond iets te leren.

Door de training leer je waar de aandachtspunten van jou en je hond liggen om tot een betere verstandhouding te komen. Daarnaast leer je wat jouw hond nodig heeft om (nog beter) te kunnen luisteren naar jou.
Je wordt je meer bewust van de communicatie van je hond en wat het effect is van jouw lichaamshouding (vaak onbewust) op je hond.
Je gaat ervaren hoe je hond reageert op jou en hoe een verandering in jouw gedrag je hond tot ander gedrag kan bewegen. Het leren aandacht te hebben voor wat de hond en jij nodig hebben, hoe je aandacht kunt vasthouden dat tot een betere communicatie kan leiden op toestellen, maakt dat jullie samen plezier kunnen beleven aan de training.
Het resultaat is niet alleen een stevigere band met je hond, maar ook een hond die (nog) beter naar je wilt luisteren.

Een bereidwillige samenwerking tussen mens en hond is het doel, niet het nemen van de geboden uitdagingen, die zorgen ervoor dat samen oefenen leuk blijft.

Het welbevinden van de hond staat in de training voorop. Je zult wellicht geconfronteerd worden met je zelf. Je wilt misschien wel sneller dan je hond het aankan.

Het toepassen van ABC-Training heeft inmiddels geweldige resultaten gebracht bij honden die druk zijn, veel aandacht voor de omgeving hebben, hyperactief of juist weinig te motiveren zijn. Het gedrag verandert gestaag, door het toepassen van de basisgedachten. Het gedrag veranderd niet alleen, maar ook is er een duidelijke verbetering van de relatie tussen hond en begeleider.